Naše služby

Co přesně děláme?

 • Zpracováváme měsíčně předané účetní doklady a vedeme zákonem stanovené účetní knihy a evidenci,
 • zpracováváme daňovou evidenci,
 • vyhotovujeme měsíčně účetní závěrky a přehledy,
 • vyhotovujeme měsíčně podklady pro daňové přiznání DPH, včetně jeho vyplnění, souhrnného hlášení a hlášení o přenesené daňové evidenci,
 • vedeme personální a mzdové agendy (i samostatně bez zpracování účetnictví),
 • zúčastňujeme se na požádání spolu se zákazníkem případných kontrol FÚ, ZP A SSZ,
 • vyhotovujeme roční účetní závěrku a podklady pro daňové přiznání včetně povinných příloh,
 • zpracováváme přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob, přehledů pro ZP a sociálku,
 • spolupracujeme na výroční zprávě,
 • zpracováváme další daňová přiznání, ke kterým je klient povinen,
 • zajišťujeme ekonomické, organizační a finanční poradenství včetně zpracování požadovaných analýz a rozborů,
 • zpracováváme zprávy o vztazích mezi propojenými osobami,
 • transformujeme české účetní závěrky do výkazů požadovaných zahraničními partnery,
 • poskytujeme poradenství při vzniku firmy a změnách ve firmě,
 • zajišťujeme daňové poradenství,
 • zajišťujeme zpracování základních běžných smluv,
 • zajišťujeme daňové poradenství v německém jazyce,
 • zajišťujeme audit,
 • zpracováváme grafické výstupy ze zpracování ekonomických agend i v jazykových mutacích.

Cenová nabídka

S ohledem na neujasněnost v rozsahu prací, přikládáme návrh ceníku služeb. Je možné po vzájemné dohodě a stanovení rozsahu prací stanovit měsíční paušální částku, nebo lze jednat i o cenách v ceníku.

V případě zájmu nás kontaktujte.