Školení 9 - 10. 1. 2020 -Cyklus seminářů aktuální daň z příjmů, DPH

08.08.2019

 

 

Cyklus seminářů aktuální DPH, Daň z příjmů

 

 

 

Místo konání : Tachov Pobřežní 1656, sportovní hala

Datum:             9. - 10. 1. 2020    9.00 – 15.00

                       

Přednáší:         Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

                       

 

 

9. 1.  –  DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY  – Ing. Jiří Klíma

 

10. 1.  –  DAŇ Z PŘÍJMU – Ing. Jiří Klíma

 

 

Tentokráte jsme zařadili DPH první den, protože dochází k podstatným změnám především v souvislosti s EU. Pokud by se nestihlo první den probrat, dokončili bychom druhý den.

 

 

Lze se přihlásit pouze na jeden či dva dny.

Cena : 1.815,-- Kč/osobu/den včetně DPH.  Pro členy KCÚ 1.694,-- Kč/osobu/den. V případě přihlášky na 2 semináře je cena za oba semináře společně 3.388,-- Kč/osobu (Komora 3.146,-- Kč). V ceně je zahrnuto malé občerstvení o přestávce, oběd. Cenu je nutno uhradit bankovním převodem do 7. 1. 2020,  v mimořádných případech v  hotovosti před zahájením semináře. Cena se hradí na účet 173598848/0300.

Při neúčasti přihlášeného účastníka  poplatek vrátíme na základě zrušení  přihlášky do

dvou dnů před konáním semináře.