Školení 5.10.2020- Daňové a účetní aktuality 2020

01.09.2020

 

Daňové a účetní aktuality 2020

Změny DPH, daní z přímů a zákona o evidenci tržeb

 

Místo konání : Tachov Pobřežní 1656, sportovní hala

Datum:             5.10.2020    9:00 – 15:00

 

Přednáší:       Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců

 V průběhu prvního pololetí roku 2020 se odehrály podstatné změny zákona o EET, daně z přidané hodnoty i zákona o daních z příjmů. Další podstatné zásahy do daňových předpisů jsou ve schvalovacím řízení. Generální finanční ředitelství také stále zveřejňuje řadu sdělení, pokynů a informací. Cílem tohoto semináře je proto rekapitulace a rozbor klíčových novelovaných ustanovení především zákona o dani z příjmů a zákona o DPH ve vzájemných souvislostech.

-                     změny v daňových zákonech v průběhu roku 2020

-                     dodání zboží do EU, nová pravidla

-                     režim konsignačních skladů

-                     sazby DPH

-                     bonusy a odpuštění plateb a penále

-                     bezúročné a úročené půjčky a jejich dopady

-                     bezúplatné příjmy v DP

-                     ostatní aktuality a odpovědi na dotazy

Cena : 1.936,-- Kč/osobu včetně DPH. V ceně je zahrnuto malé občerstvení o přestávce, oběd. Cenu je nutno uhradit bankovním převodem do 30.9. 2020,  v mimořádných případech v  hotovosti před zahájením semináře. Cena se hradí na účet 173598848/0300.

Při neúčasti přihlášeného účastníka  poplatek vracíme na základě zrušení  přihlášky do dvou dnů před konáním semináře.