Školení 14. 10. 2019 Pohledávky, závazky, opravné položky, rezervy ... v daních a účetnictví

08.08.2019

 

 

 

Pohledávky, závazky, opravné položky, rezervy

…v daních a účetnictví

 

 

Místo konání : Tachov, Pobřežní 1656, sportovní hala

Datum:            14. 10.  2019    9.00 – 15.00            

                       

Přednáší:         Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař

                                                  Komory daňových poradců ČR

                       

Náplň semináře

Kompletní daňový a účetní pohled na oblast pohledávek, závazků, rezerv a opravných položek, včetně souvisejících otázek, z hlediska účetních standardů, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Tato oblast doznala v poslední době značných změn, rozbor problematiky bude proto pojednán dle platného právního stavu, po aktuálních novelách příslušných předpisů, včetně příslušných stanovisek MF a platné judikatury.

 

Např.

-          dodavatelé, odběratelé – vznik, zánik, odpisování, postoupení, vklady a další operace v průběhu životnosti závazků a pohledávek

-          opravné položky – zákonné podmínky pro tvorbu, podklady, rušení

-          rezervy – zákonné a ostatní, důvody vzniku, nutné podklady, průběh životnosti, rušení

-          dodaňování závazků, zánik závazku

-          úvěry a půjčky – spřízněné osoby, úroky, obvyklé ceny

-          účetní a daňové aktuality k datu konání semináře

Součástí semináře budou praktické příklady a odpovědi na dotazy účastníků.

 

Cena : 1.815,-- Kč/osobu včetně DPH.  Pro členy KCÚ 1.694,-- Kč/osobu. V ceně je zahrnuto malé občerstvení o přestávce, oběd. Cenu je nutno uhradit bankovním převodem do 11.10. 2019,  v mimořádných případech v  hotovosti před zahájením semináře. Cena se hradí na účet 173598848/0300.

Při neúčasti přihlášeného účastníka  poplatek vrátíme na základě zrušení  přihlášky do

dvou dnů před konáním semináře.