Školení 10. - 11. 1. 2019 -Cyklus seminářů aktuální daň z příjmů, DPH

21.10.2018

 

 Cyklus seminářů aktuální Daň z příjmů, DPH

 

Místo konání :    Sportovní hala Tachov, Pobřežní 1656

Datum:             10. -  11. 1. 2019    9.00 – 15.00                   

Přednáší:         Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

                       

10. 1.  –  DAŇ Z PŘÍJMU – Ing. Jiří Klíma

11. 1.  –  DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY  – Ing. Jiří Klíma

 

Lze se přihlásit pouze na jeden či dva dny.

Cena : 1.700,-- Kč/osobu/den včetně DPH.  Pro členy KCÚ 1.600,-- Kč/osobu/den. V případě přihlášky na 2 semináře je cena za oba semináře společně 3.200,-- Kč/osobu (Komora 3.000,-- Kč). V ceně je zahrnuto drobné občerstvení o přestávce, oběd. Cenu je nutno uhradit bankovním převodem do 8. 1. 2019,  v mimořádných případech v  hotovosti před zahájením semináře. Cena se hradí na účet 173598848/0300.

Při neúčasti přihlášeného účastníka  poplatek vrátíme na základě zrušení  přihlášky do

dvou dnů před konáním semináře.