Seminář 17. 12. 2019 - Účetní závěrka 2019 pro obce a příspěvkové organizace

08.08.2019

 

 

Účetní závěrka 2019 pro obce a příspěvkové organizace

 

 

Místo konání : Tachov Pobřežní 1656, sportovní hala

Datum:             17. 12. 2019    9.00 – 15.00            

 

Přednáší:       Ing. Simona Pacáková, auditor a daňový poradce, člen Metodické rady Svazu účetních

 

První část semináře bude věnována účetním případům, které musí být zaúčtovány nejpozději na konci účetního období (tzv. uzávěrkové operace)

 • kontrola krytí fondů u příspěvkových organizací
 • zaúčtování inventarizačních rozdílů a identifikace chyb v účetnictví
 • opravné položky,
 • časové rozlišení nákladů a výnosů
 • časové rozlišení investičních a provozních transferů
 • účetní odpisy dlouhodobého majetku
 • kontrola členění hlavní a hospodářské (doplňkové) činnosti
 • výnosy ze sdílených daní u obcí
 • kontrola vazeb mezi Výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin-2-12) a účetnictvím
 • kontrola používání nových položek v rozpočtové skladbě (rok 2019)

V rámci semináře se účastníci naučí vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob řádek po řádku:

 • základ vyplnění daňového přiznání – hospodářský výsledek před zdaněním
 • položky zvyšující základ daně
 • položky snižující základ daně
 • uplatnění daňových odpisů
 • snížení základu daně podle § 20(7) u některých příspěvkových organizací

Schvalování a zveřejňování účetní závěrky

Evidence skutečných majitelů z pohledu příspěvkových organizací

 

Aktuální informace o stavu legislativních změn v oblasti daní a účetnictví pro další období

Průběžně odpovědi na dotazy účastníků

 

Cena : 1.815,-- Kč/osobu včetně DPH.  Pro členy KCÚ 1.694,-- Kč/osobu. V ceně je zahrnuto malé občerstvení o přestávce, oběd, materiály. Cenu je nutno uhradit bankovním převodem do 16.12. 2019,  v mimořádných případech v  hotovosti před zahájením semináře. Cena se hradí na účet 173598848/0300.

Při neúčasti přihlášeného účastníka  poplatek vrátíme na základě zrušení  přihlášky do

dvou dnů před konáním semináře.